Kostcirkel 16 oktober

Finns det skandinaviska alternativ till soja? – om hur grödor kan användas på nya sätt.
Karolina Östbring, forskare vid Institutionen för livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola

Forskningen visar att våra nordiska grödor kan utgöra fullvärdiga alternativ till sådana som odlas i varmare klimat. Soja är den riktigt proteinrika växten. Stora mängder odlas i Sydamerika med problematiska följder för miljön: avskogning, påverkan av biologisk mångfald och vattenförsörjning. Raps från skånska åkrar kan i framtiden befria oss från resursslukande import av proteinstinna grödor från fjärran land.

Piratensalen kl. 17.