Välkommen till Grandiosa Sällskapet

– en vänförening för Grand Hotel i Lund

Höstens Kostcirklar

Programmet för hösten kommer att genomföras planenligt, det vill säga med ett undantag. Det blir tyvärr ingen GrandSång den 4 oktober. Piratensalen i Grand Hotel är pandemisäkrad vilket innebär att endast 70 personer får vistas i lokalen. Dessutom organiseras sittningen så att all närmare kontakt elimineras. Eftersom antalet åhörare är begränsat hämtar ni en biljett före Kostcirklarna. Biljetterna finns i Grands reception från söndagen två veckor innan aktuellt arrangemang. 1 medlemskort = en biljett. Ingen kostnad.

Kölista för medlemskap

Grandiosa Sällskapet har en gräns på 750 medlemmar. När det antalet uppnåtts meddelar vi det här. Du som vill bli medlem kan då sättas upp på en kölista, så kontaktar vi dig så fort det blir ett medlemskap ledigt. Maila till: grandios@grandilund.se

Ny medlemsavgift 2020

Avgiften för 2020 är 150:- per person, (den s.k ”samborabatten” avskaffades vid förra årsmötet). Vg betala endast till BG 5822-1151. Årsmärke till det Grandiosa medlemskortet delas ut vid våra arrangemang, närmast vid kostcirkeln 19/1 och årsmötet 27/1

Kommande program, våren 2020.

Kostcirkel 10 december (OBS: torsdag) kl. 17-18

/
Nobelmiddagens historia Den första utdelningen av Nobelpriset…

Kostcirkel 18 oktober 2020 kl. 17-18

/
Gåstraditioner i Sverige, Skåne och Lund Bland matfåglarna…

Kostcirkel 15 november 2020 kl. 17-18

/
Fabergés kejserliga påskägg

Kostcirkel 4 oktober 2020 kl. 17-18

/
Patrik Langer från Ahlgren’s konfektyr

Grandiosa Sällskapet

Sällskapet bildades vid Grands 100-årsjubileum 1999 med uppgift att stödja och vårda varumärket “Grand Hotel”, att lyfta fram Grand som en sann lundensisk kulturinstitution. Detta gör vi genom att årligen anordna en rad olika arrangemang: Kostcirkeln, en föreläsningsserie kring mat- och måltidskultur, andra evenemang under rubriken Grandiosa aftnar, allsångskvällarna GrandSång med mera. Varje år utser också föreningen Årets Lundensare. 

Bland Lunds många krogar och restauranger framstår Grand Hotel i en särskild dager. Med sina djupa lundensiska traditioner, sitt centrala läge, sitt förstklassiga kök och sina vackra festlokaler har den ståtliga byggnaden allt som en sällskapsmänniska kan önska sig. Här träffas man för att ha föreningsmöten, styrelsesammanträden, fester eller för att ta en öl och slutföra någon engagerad diskussion. Lundaborna tycker om att umgås, vi är sällskapsmänniskor, så är det bara! 

Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du många anledningar att besöka Grand Hotel, träffa andra vetgiriga, sociala och trevliga lundabor. Sällskapet är öppet för alla, gamla som unga. Grand Hotel ger dessutom medlemmarna Sällskapet en rad exklusiva erbjudanden varje år, som specialpriser i restaurangen, subventionerade arrangemang med mera. Det lönar sig snabbt att vara medlem! 

Medlemsavgiften är endast 150 kronor per person. Ett medlemsbrev med aktuellt program och information om arrangemangen skickas ut en gång i kvartalet.

Betala till bankgiro 5822-1151 Märk inbetalningen “Grandiosa Sällskapet” och ange namn, adress och e-postadress. Vår e-postadress är grandios@grandilund.se

Grandiosa Styrelsen:

Johan Stenström (ordförande), Ulla Andréasson Neppelberg (sekreterare), Eva Johansson (räntmästare), Ebba Löwenhielm Peetre, Lena Sjölin, Anders Palm och Petter Lönegård (ledamöter) samt Carin Brenner och Per Westrin (suppleanter). I styrelsearbetet deltar även ledningen för Grand Hotel som ständigt adjungerade ledamöter.

BOX 1136, 221 04 LUND l GRANDIOS@GRANDILUND.SE l WWW.GRANDIOS.NU l BANKGIRO 5822-1151 l  PLUSGIRO 1832577–9