Välkommen till Grandiosa Sällskapet

– en vänförening för Grand Hotel i Lund

Kölista för medlemskap

Grandiosa Sällskapet har en gräns på 750 medlemmar. När det antalet uppnåtts meddelar vi det här. Du som vill bli medlem kan då sättas upp på en kölista, så kontaktar vi dig så fort det blir ett medlemskap ledigt. Maila till: grandios@grandilund.se

Ny medlemsavgift 2020

Avgiften för 2021 är 150:- per person, (den s.k ”samborabatten” har avskaffats). Var god betala endast till BG 5822-1151. Årsmärke till det Grandiosa medlemskortet delas ut vid våra arrangemang.

Hösten nalkas och därmed ett späckat program i Grandiosa Sällskapet. Pandemin kvarstår även om den klingar av. Vaccinationerna har naturligtvis gjort sitt så att färre insjuknat men fortfarande kan smittan härja fritt. Det innebär att träffarna i Grandiosa Sällskapet kommer att ske med vissa begränsningar.

Vid hösten kostcirklar i Piratensalen kommer högst 80 personer att kunna närvara. Det innebär att medlemmarna kommer att kunna hämta ut en biljett en vecka i förväg i Grands reception. Man ska ha erlagt årsavgiften för 2021 och medlemskortet ska vara med. Vill man hämta ut flera biljetter måste man uppvisa motsvarande antal medlemskort. I Piratensalen kommer varannan rad och varannan sittplats att stå tom, detta för att reducera smittorisken.

Styrelsen har bestämt sig för att ställa in höstens GrandSång. Ifall vi skulle ha genomfört en sångafton skulle det ha varit med halvfull lokal, ett reducerat antal orkestermedlemmar och en rejält förhöjd avgift på grund av att kostnaderna skulle delas på färre deltagare. Vad som är viktigare är att deltaviruset ökar i omfattning och att även vaccinerade kan bli sjuka. Att sjunga innebär större risk för spridning. Efter att konsulterat läkare för omdöme har vi bestämt oss för att i stället invänta vårens festliga GrandSång. Det är karnevalsår och temat är karnevalistiskt! Vi hoppas på medlemmarnas förståelse och räknar med bättre tider för 2022!

Johan Stenström

Ordförande

Kommande program, hösten 2021.

Kostcirkel, 12 september 2021

/
Kostcirkel med Mathias Tönnesson, Purity Distillery från Eslöv. Världens…

Kostcirkel 17 oktober

/
Fabergés kejserliga juveler Antik- och juvelexperten Jan Mikael…

Kostcirkel, 14 november

/
 Inget är hetare än Chili från Skåne I Landskrona är…

Grandiosa Sällskapet

Sällskapet bildades vid Grands 100-årsjubileum 1999 med uppgift att stödja och vårda varumärket “Grand Hotel”, att lyfta fram Grand som en sann lundensisk kulturinstitution. Detta gör vi genom att årligen anordna en rad olika arrangemang: Kostcirkeln, en föreläsningsserie kring mat- och måltidskultur, andra evenemang under rubriken Grandiosa aftnar, allsångskvällarna GrandSång med mera. Varje år utser också föreningen Årets Lundensare. 

Bland Lunds många krogar och restauranger framstår Grand Hotel i en särskild dager. Med sina djupa lundensiska traditioner, sitt centrala läge, sitt förstklassiga kök och sina vackra festlokaler har den ståtliga byggnaden allt som en sällskapsmänniska kan önska sig. Här träffas man för att ha föreningsmöten, styrelsesammanträden, fester eller för att ta en öl och slutföra någon engagerad diskussion. Lundaborna tycker om att umgås, vi är sällskapsmänniskor, så är det bara! 

Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du många anledningar att besöka Grand Hotel, träffa andra vetgiriga, sociala och trevliga lundabor. Sällskapet är öppet för alla, gamla som unga. Grand Hotel ger dessutom medlemmarna Sällskapet en rad exklusiva erbjudanden varje år, som specialpriser i restaurangen, subventionerade arrangemang med mera. Det lönar sig snabbt att vara medlem! 

Medlemsavgiften är endast 150 kronor per person. Ett medlemsbrev med aktuellt program och information om arrangemangen skickas ut en gång i kvartalet.

Betala till bankgiro 5822-1151 Märk inbetalningen “Grandiosa Sällskapet” och ange namn, adress och e-postadress. Vår e-postadress är grandios@grandilund.se

Grandiosa Styrelsen:

Johan Stenström (ordförande), Ulla Andréasson Neppelberg (sekreterare), Eva Johansson (räntmästare), Ebba Löwenhielm Peetre, Lena Sjölin, Anders Palm och Petter Lönegård (ledamöter) samt Carin Brenner och Per Westrin (suppleanter). I styrelsearbetet deltar även ledningen för Grand Hotel som ständigt adjungerade ledamöter.

BOX 1136, 221 04 LUND l GRANDIOS@GRANDILUND.SE l WWW.GRANDIOS.NU l BANKGIRO 5822-1151 l  PLUSGIRO 1832577–9