Välkommen till Grandiosa Sällskapet

– en vänförening för Grand Hotel i Lund

Grandiosa medlemmar!

Pandemin fortsätter sina härjningar. Den tredje vågen är här. I Skåne har vi förvisso klarat oss ganska bra medan andra delar av riket har råkat riktigt illa ut. I Uppsala uppmanas medborgarna att tillämpa personlig lock down. I Lund består vår Grandiosa lock down i att vi dessvärre måste avstå från kostcirkeln den 18 april.

Den Grandiosa styrelsens egen läkare, Per Westrin, betonar att vaccinationen inte skyddar mot smitta. Efter den andra sprutan bör det gå 1 eller 2 veckor för att skyddet ska vara tillfredsställande (95%). Men man kan fortfarande smitta och bli smittad. Förutom två sprutor rekommenderar han en daglig dos D-vitamin, antingen cutant, genom huden, dvs att man vistas i solen, eller oralt, genom att man intar en vitamintablett med ett D på. Helst bådadera!

Trots allt ser vi framtiden an med tillförsikt. Vi vågar inte göra några utfästelser om en kostcirkel den 16 maj, men vi hoppas. Däremot räknar vi med ett fulltecknat program för hösten med årsmöte den 6 september, då vi korar Årets Lundensare, och GrandSång den 3 oktober. Vi återkommer om höstens kostcirklar.

Vi i styrelsen manar våra Grandiosa ledamöter att ligga lågt, hålla avstånd och att vistas länge i solen (utan att bränna sig).

För Grandiosa styrelsen
Johan Stenström

Uppdatering i maj:
Grandiosa medlemmar!

För säkerhets skull meddelar vi att det inte blir någon kostcirkel i dag (16 maj). Ännu så länge är pandemiförhållandena så pass osäkra att vi väljer att invänta kommande, bättre tider. Det kommer att bli en späckad höstsäsong. I början av juni skickar vi ut ett medlemsbrev med information.

Till dess hoppas vi att alla Grandiosa medlemmar unnar sig många promenader i den blommande våren!

Årsmötet flyttas till september

Grandiosa medlemmar

Av det senaste medlemsbrevet framgick att årsmötet kommer att hållas via TV-länk den 15 mars och att årsmötets andra del med korandet av Årets Lundensare och tillhörande supé ska infalla den 6 september.

Sedan dess har synpunkter inkommit från enskilda medlemmar. Bland annat har det sagts att det aviserade förfaringssättet begränsar dialogen mellan styrelse och medlemmar. Eftersom vi är måna om att skapa så stor öppenhet som möjligt och med särskild hänsyn till att alla medlemmar ska ha möjligheten att yttra sig vid ett årsmöte, har vi valt att skjuta på årsmötesförhandlingarna till den 6 september. Visserligen föreskriver stadgarna att årsmötet ska hållas före mars månads utgång, men med hänsyn till rådande pandemi hänvisar vi till force majeur.

Pandemitiderna ställer nya krav och skapar andra förutsättningar än dem vi är vana vid. Styrelsens förhoppning är att medlemmarna ska känna sig trygga med beslutet och ha förståelse för att vi har valt att ändra riktning.

Vi uppskattar att årsavgiften betalas till den 15 mars. Förnya därefter medlemskortet med ett nytt årsmärke som hämtas i receptionen på Grand.

Nu hoppas vi på ett snabbt och säkert vaccineringsförlopp och att vi på GrandSångsvis kan instämma i den kända Ernst Rolf-refrängen: Bättre och bättre dag för dag!

Eder tillgivne!

Johan Stenström
ordförande

Kölista för medlemskap

Grandiosa Sällskapet har en gräns på 750 medlemmar. När det antalet uppnåtts meddelar vi det här. Du som vill bli medlem kan då sättas upp på en kölista, så kontaktar vi dig så fort det blir ett medlemskap ledigt. Maila till: grandios@grandilund.se

Ny medlemsavgift 2020

Avgiften för 2020 är 150:- per person, (den s.k ”samborabatten” avskaffades vid förra årsmötet). Vg betala endast till BG 5822-1151. Årsmärke till det Grandiosa medlemskortet delas ut vid våra arrangemang, närmast vid kostcirkeln 19/1 och årsmötet 27/1

Kommande program, våren 2020.

Vi avvaktar pandemins utveckling och hoppas kunna återkomma inom kort med program för senvåren!

Grandiosa Sällskapet

Sällskapet bildades vid Grands 100-årsjubileum 1999 med uppgift att stödja och vårda varumärket “Grand Hotel”, att lyfta fram Grand som en sann lundensisk kulturinstitution. Detta gör vi genom att årligen anordna en rad olika arrangemang: Kostcirkeln, en föreläsningsserie kring mat- och måltidskultur, andra evenemang under rubriken Grandiosa aftnar, allsångskvällarna GrandSång med mera. Varje år utser också föreningen Årets Lundensare. 

Bland Lunds många krogar och restauranger framstår Grand Hotel i en särskild dager. Med sina djupa lundensiska traditioner, sitt centrala läge, sitt förstklassiga kök och sina vackra festlokaler har den ståtliga byggnaden allt som en sällskapsmänniska kan önska sig. Här träffas man för att ha föreningsmöten, styrelsesammanträden, fester eller för att ta en öl och slutföra någon engagerad diskussion. Lundaborna tycker om att umgås, vi är sällskapsmänniskor, så är det bara! 

Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du många anledningar att besöka Grand Hotel, träffa andra vetgiriga, sociala och trevliga lundabor. Sällskapet är öppet för alla, gamla som unga. Grand Hotel ger dessutom medlemmarna Sällskapet en rad exklusiva erbjudanden varje år, som specialpriser i restaurangen, subventionerade arrangemang med mera. Det lönar sig snabbt att vara medlem! 

Medlemsavgiften är endast 150 kronor per person. Ett medlemsbrev med aktuellt program och information om arrangemangen skickas ut en gång i kvartalet.

Betala till bankgiro 5822-1151 Märk inbetalningen “Grandiosa Sällskapet” och ange namn, adress och e-postadress. Vår e-postadress är grandios@grandilund.se

Grandiosa Styrelsen:

Johan Stenström (ordförande), Ulla Andréasson Neppelberg (sekreterare), Eva Johansson (räntmästare), Ebba Löwenhielm Peetre, Lena Sjölin, Anders Palm och Petter Lönegård (ledamöter) samt Carin Brenner och Per Westrin (suppleanter). I styrelsearbetet deltar även ledningen för Grand Hotel som ständigt adjungerade ledamöter.

BOX 1136, 221 04 LUND l GRANDIOS@GRANDILUND.SE l WWW.GRANDIOS.NU l BANKGIRO 5822-1151 l  PLUSGIRO 1832577–9