Välkommen till Grandiosa Sällskapet

– en vänförening för Grand Hotel i Lund

Årsmärket för 2019

Av praktiska skäl är vi tacksamma om ni inte hämtar Årsmärket i Grands reception förrän efter Årsmötet 28/1!
Som tidigare meddelats gäller 2018 års årsmärke för förmåner på Grand under januari 2018.
Biljetterna till Årsmötet släpps i receptionen 2/1 kl.09.00.

Kommande program

Kostcirkel 17 mars, kl. 17.

/
Anna Blücher: Matens mikrober – goda, onda eller fula?

Kostcirkel 17 februari, kl. 17.

/
Charlotte Erlanson-Albertsson & Johan Stenström samtalar om matens natur och måltidens kultur.

Kostcirkel 7 april, kl. 17.

/
Lotte Möller om Bin och människor : Om bin och biskötare i religion, revolution och evolution samt många andra bisaker

GrandSång 10 mars, kl. 17.

/
Nästa GrandSång har temat “ljuva 40-tal”. Numrerade platser som vanligt. Gourmettallrik och vin ad libitum som vanligt. Endast för medlemmar.

Grandiosa Sällskapet

Sällskapet bildades vid Grands 100-årsjubileum 1999 med uppgift att stödja och vårda varumärket “Grand Hotel”, att lyfta fram Grand som en sann lundensisk kulturinstitution. Detta gör vi genom att årligen anordna en rad olika arrangemang: Kostcirkeln, en föreläsningsserie kring mat- och måltidskultur, andra evenemang under rubriken Grandiosa aftnar, allsångskvällarna GrandSång med mera. Varje år utser också föreningen Årets Lundensare. 

Bland Lunds många krogar och restauranger framstår Grand Hotel i en särskild dager. Med sina djupa lundensiska traditioner, sitt centrala läge, sitt förstklassiga kök och sina vackra festlokaler har den ståtliga byggnaden allt som en sällskapsmänniska kan önska sig. Här träffas man för att ha föreningsmöten, styrelsesammanträden, fester eller för att ta en öl och slutföra någon engagerad diskussion. Lundaborna tycker om att umgås, vi är sällskapsmänniskor, så är det bara! 

Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du många anledningar att besöka Grand Hotel, träffa andra vetgiriga, sociala och trevliga lundabor. Sällskapet är öppet för alla, gamla som unga. Grand Hotel ger dessutom medlemmarna Sällskapet en rad exklusiva erbjudanden varje år, som specialpriser i restaurangen, subventionerade arrangemang med mera. Det lönar sig snabbt att vara medlem! 

Medlemsavgiften är endast 100 kronor per person, och två personer på samma adress betalar bara 150 kronor tillsammans. Ett medlemsbrev med aktuellt program och information om arrangemangen skickas ut en gång i kvartalet.

Betala till bankgiro 5822-1151 Märk inbetalningen “Grandiosa Sällskapet” och ange namn, adress och e-postadress. Vår e-postadress är grandios@grandilund.se

Grandiosa Styrelsen:

Johan Stenström (ordförande), Ulla Andréasson Neppelberg (sekreterare), Eva Johansson (räntmästare), Cecilia Nelson, Lena Sjölin, Anders Palm och Petter Lönegård (ledamöter) samt Carin Brenner och Per Westrin (suppleanter). I styrelsearbetet deltar även ledningen för Grand Hotel som ständigt adjungerade ledamöter.

BOX 1136, 221 04 LUND l GRANDIOS@GRANDILUND.SE l WWW.GRANDIOS.NU l BANKGIRO 5822-1151 l  PLUSGIRO 1832577–9