Välkommen till Grandiosa Sällskapet

– en vänförening för Grand Hotel i Lund

Karl-Oscar Seth Årets Lundensare!

Vi gläds åt färgrika planteringar i rabatter och krukor som följer årstidernas växlingar. Vi gläds åt de vackra granar som pryder stad och byar, och vi gläds åt de levande ljusen på Bantorget vintertid.

Vi är glada för omdaningen av Stadsparken som erbjuder såväl välbyggd lekplats och skatepark, brygga för solbad och spännande planteringar på tema.

Vi ser fram emot att se de innovativa grönområdena på Brunnshög, Nobelparken och Kunskapsparken grönska och utvecklas. Anlagda för såväl rekreation som odling, ligger de i framkanten av modern stadsplanering, även med internationella mått.

Allt detta och mycket, mycket mer är planerat och genomfört av Park & Natur på Tekniska förvaltningen under ledning av Karl-Oscar Seth. Till såväl nöje som nytta för alla oss lundabor.

Därför utnämns stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth till Årets Lundensare 2022

Kölista för medlemskap

Grandiosa Sällskapet har en gräns på 750 medlemmar. När det antalet uppnåtts sätts du upp på en kölista, så kontaktar vi dig så fort det blir ett medlemskap ledigt. Maila till: grandios@grandilund.se

Medlemsavgift för 2023

Medlemsavgiften är 150:- per person för 2023. Var god betala endast till BG 5822-1151. Årsmärke till det Grandiosa medlemskortet delas ut vid våra arrangemang.

Program för våren 2023

Kostcirkel 23 april

Att odla sin mat - föredrag av Hannu Sarenström Hannu Sarenström…

Kostcirkel 19 mars kl. 17

Den 19 mars kl 17 får vi möta Maria Ljungstrand, grundare…

Grandiosa Sällskapet

Sällskapet bildades vid Grands 100-årsjubileum 1999 med uppgift att stödja och vårda varumärket “Grand Hotel”, att lyfta fram Grand som en sann lundensisk kulturinstitution. Detta gör vi genom att årligen anordna en rad olika arrangemang: Kostcirkeln, en föreläsningsserie kring mat- och måltidskultur, andra evenemang under rubriken Grandiosa aftnar, allsångskvällarna GrandSång med mera. Varje år utser också föreningen Årets Lundensare. 

Bland Lunds många krogar och restauranger framstår Grand Hotel i en särskild dager. Med sina djupa lundensiska traditioner, sitt centrala läge, sitt förstklassiga kök och sina vackra festlokaler har den ståtliga byggnaden allt som en sällskapsmänniska kan önska sig. Här träffas man för att ha föreningsmöten, styrelsesammanträden, fester eller för att ta en öl och slutföra någon engagerad diskussion. Lundaborna tycker om att umgås, vi är sällskapsmänniskor, så är det bara! 

Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du många anledningar att besöka Grand Hotel, träffa andra vetgiriga, sociala och trevliga lundabor. Sällskapet är öppet för alla, gamla som unga. Grand Hotel ger dessutom medlemmarna Sällskapet en rad exklusiva erbjudanden varje år, som specialpriser i restaurangen, subventionerade arrangemang med mera. Det lönar sig snabbt att vara medlem! 

Medlemsavgiften är endast 150 kronor per person. Ett medlemsbrev med aktuellt program och information om arrangemangen skickas ut en gång i kvartalet.

Betala till bankgiro 5822-1151 Märk inbetalningen “Grandiosa Sällskapet” och ange namn, adress och e-postadress. Vår e-postadress är grandios@grandilund.se

Grandiosa Styrelsen:

Johan Stenström (ordförande), Ulla Andréasson Neppelberg (sekreterare), Eva Johansson (räntmästare), Ebba Löwenhielm Peetre, Lena Sjölin, Anders Palm och Petter Lönegård (ledamöter) samt Carin Brenner och Per Westrin (suppleanter). I styrelsearbetet deltar även ledningen för Grand Hotel som ständigt adjungerade ledamöter.

Årsmötetsprotokoll för 2021 kan laddas ner från denna länk

BOX 1136, 221 04 LUND l GRANDIOS@GRANDILUND.SE l WWW.GRANDIOS.NU l BANKGIRO 5822-1151 l