Antalet medlemmar är begränsat till 750. Därefter tillämpas en kölista enligt turordning.

Medlemsavgift för aktuellt år skall betalas före årsmötet, som ligger i slutet av januari. Om så inte skett avförs man från medlemsregistret och platsen ersätts från kölistan.

Tillträde till aktuellt årsmöte har den som varit medlem året innan och/eller aktuellt år.

Medlemskort/förnyelsemärke hämtas vid årets första kostcirkel eller årsmötet, därefter i receptionen på Grand Hotel mot uppvisande av utskickad kvittens på betald avgift.

Endast medlemmar har tillträde till Sällskapets evenemang – Kostcirklar, Grandiosa cirklar, GrandSång, Årsmöte, Vårutflykt.

Biljetter till GrandSång, Årsmöte och Vårutflykt köps i receptionen på Grand Hotel mot uppvisande av giltigt medlemskort. Ett medlemskort berättigar till inköp av en biljett. ”Ombud” kan köpa fler biljetter mot uppvisande av motsvarande antal medlemskort.

Grandiosa Styrelsen består av:

Johan Stenström (ordförande), Ulla Andréasson Neppelberg (sekreterare), Eva Johansson (räntmästare), Ebba Löwenhielm Peetre, Lena Sjölin, Anders Palm och Petter Lönegård (ledamöter) samt Carin Brenner och Per Westrin (suppleanter). I styrelsearbetet deltar även ledningen för Grand Hotel som ständigt adjungerade ledamöter.