Kostcirkel 11 september

Framtidens gröna proteiner på en åker nära dig

Cecilia Hammenhag, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp

Vi står inför ett proteinskifte då vi av klimatmässiga skäl behöver minska vårt intag av animaliska proteiner till förmån för växtbaserade gröna proteiner. I Sverige önskar vi dessutom minska vårt importberoende av soja samt i kölvattnet av de senaste årens kriser öka vår självförsörjningsgrad av livsmedel. Stora förhoppningar ställs just nu på vår gamla trotjänare Ärtan att tillsammans med åkerbönan och lupin möta framtidens inhemska proteinbehov. Forskning som syftar till att förbättra ärtans möjligheter som framtidens gröna protein sker just nu på Sveriges Lantbruksuniversitet i samverkan med industrin.