GrandSång 5 mars

Den 5 mars kl 17 är det tid för Grandsång. Orkester och försångare kommer att bjuda på ett kärkommet program: Evert och Sven-Bertil Taube – hundra år av svensk viskonst. För ett drygt sekel sedan debuterade Evert Taube och blev snart en av våra mest populära skivartister. Hans sista visa, Änglamark, lanserades 1971 i en insjungning av Sven-Bertil Taube som redan hade etablerat sig som en av de mest uppskattade uttolkarna av  den svenska visan, Bellman, Ferlin, skillingtryck och inte minst Evert Taube. Det lär bli en minnesvärd kväll med idel visklassiker. Biljetterna kommer att släppas måndagen den 6 februari kl 9.00.

I anslutning till biljettsläppet kommer försäljning att ske av  Evert Taube. Sångboken, utgiven av Anders Palm och Johan Stenström. Priset är ringa 100 kronor och behållningen kommer oavkortad att tillfalla Grandiosa sällskapet. Betalning sker med Swish. Antalet exemplar är begränsat.