Kostcirkel 18 oktober 2020 kl. 17-18

Gåstraditioner

i Sverige, Skåne och Lund

Bland matfåglarna anses gåsen vara den som har den äldsta historien som tamfågel, domesticerad sedan 4000 år. I större delen av Sverige var den allmänt förekommande på gårdarna från medeltiden och fram till 1700-talets slut. Den skånska sedvänjan att tillaga och äta gås etablerades tidigt. Sedan Lund fått sitt universitet på 1660-talet och sedan de regionalt rekryterade studenterna började sätta sin prägel på staden, etablerades också den skånska traditionen att äta gås till Mårten bland studenterna.

Om detta och mycket annat föreläser Fredrik Tersmeden, arkivarie vid Lunds universitet och expert på studenttraditioner och universitetshistoria.