Kostcirkel 20 oktober

Piratensalen kl. 17

Mat och måltidsvanor för 20 år sedan

Grandiosa Sällskapet firar 20-årsjubiléum 2019

Det uppmärksammar vi genom ett föredrag på Kostcirkeln 20/10, då måltidsforskaren Richard Tellström gästar oss med ett föredrag om ”mat och måltidsvanor för 20 år sedan.”

Richard Tellström är docent i måltidskunskap. Han arbetar idag som föreläsare om mattrender, matkultur och människors matideal, samt som redaktör och researcher för historiska TV-serier (som Historieätarna och Landet Brunsås). Han är också lärare i etnologi vid Stockholms universitet och expert i Sveriges Lantbruksuniversitets framtidsmatsprojekt Future Food. Förra året prisades boken “Från krog till krog; Svenskt uteätande under 700 år”