Kostcirkel 15 september 2019

Piratensalen 17-18.

Folke Schimanski

Matens värde under krig och kris

Måste du dricka kaffe av ogräs? Tvingas du avstå från både kött och fisk? Kokar du rovor om potatis inte finns? Gräver du odlingslotter i alléer? Så har folk gjort under krig – även i Sverige. Under krig och kris ökar matens värde dramatiskt. Då ställdes den dagsaktuella frågan om matsvinn på sin spets. Att rädda maten blir detsamma som att rädda människoliv. Man försökte ta tillvara allt och särskilda krigskokböcker lanserades.

Vi kan lära en hel del av äldre generationers krigserfarenheter även i dag, när vi jobbar för minskat matsvinn eller om vi drabbas av en stor elkris. Av det har han gjort en bok kallad Mat – en krigisk historia som spänner sig över två världskrig och flera länder. Boken har också väckt intresse hos folk som jobbar för hållbara lösningar idag.

Folke Schimanski är journalist och historiker. Han medarbetar i Populär historia och har utgivit en rad böcker, närmast före Mat – en krigisk historia kom  De bortglömda, om Andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika.