Grandiosa Sällskapet är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter (namn, adress, e-mail) sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna behandlas av Sällskapet, samt av Grand Hotel, för att kunna administrera Sällskapets matrikel samt för att sända ut information om Sällskapet och dettas och Grand Hotels aktiviteter.

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till grandios@grandilund.se.